Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (09.03.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

DÜZENLEMELER

–– Bitki Koruma İşlerinin Toptan ve Perakende Satışı ve Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takibine ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLETİŞİM

–– Bina Sahipleri İle Yapı Kontrol Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Kontrol Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:80) (Parasal Limitler ve Oranlar)

–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)

YARGI DAİRESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 tarih ve E:2022/126, K:2023/29 sayılı kararı

ANAYASA KONSEYİ KARARLARI

–– Danıştay İkinci Dairesine İlişkin Kararlar

DUYURU BÖLÜMÜ

a – Karar Bildirimleri

b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları

c – Çeşitli Reklamlar

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

goynucekhaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu